Skip to content Skip to footer

Ceps Salut es compromet a fer accessible el seu lloc web d’acord amb el Reial decret 1112/2018, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web cepssalut.org.

SITUACIÓ DE COMPLIMENT

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 a causa de la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Falta de conformitat amb el RD 1112/2018

Es poden trobar imatges sense acompanyar-les de text explicatiu. Encara es poden trobar anidaments incorrectes d’etiquetes HTML.

Càrrega desproporcionada

No s’aplica.

El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable.

Podrien existir arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats després del 22 de desembre de 2023 que no compleixin totalment amb tots els requisits d’accessibilitat. Tot i que a la data de la declaració no hi ha cap arxiu present al lloc web.

Preparació per a la següent declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 22 de desembre de 2023.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació realitzada per l’equip d’accessibilitat.

Última revisió de la declaració: 22 de desembre de 2023.

Observacions i dades de contacte

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018) com ara:

Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web. Transmetre altres dificultats d’accés al contingut. Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web. A través del nostre bústia de suggeriments info@cepssalut.org

Les comunicacions seran rebudes i tractades per l’equip d’Accessibilitat.

Contingut opcional

Entre altres mesures, s’adopta la implementació del plugin One Click Accessibility, amb següents utilitats per facilitar l’accessibilitat:

Augmentar text: Proporcionar una opció perquè els usuaris puguin augmentar la mida del text perquè sigui més llegible.

Disminuir text: Ofereix la possibilitat de reduir la mida del text per aquells usuaris que prefereixin una mida més petita.

Escala de grisos: Permetre que els usuaris canviïn el disseny de color del vostre lloc web a una escala de grisos, el que pot facilitar la lectura per a algunes persones amb discapacitats visuals.

Alt contrast: Proporcionar una opció per augmentar el contrast entre el text i el fons, el que millora la llegibilitat per a persones amb dificultats visuals.

Contrast negatiu: Permetre que els usuaris canviïn els colors de fons i text a inversos, és a dir, text clar sobre fons fosc, el que pot ser útil per a persones amb sensibilitat a la llum o visió reduïda.

Fons clar: Proporcionar una opció per canviar el color de fons a un clar, el que pot ser preferible per a alguns usuaris amb dificultats visuals.

Subratllar enllaços: Subratllar els enllaços perquè siguin més fàcilment diferenciables del text normal, ajudant a usuaris amb discapacitats visuals o dificultats de percepció.

Tipografia llegible: Utilitzar tipografies clares i llegibles, preferiblement amb una mida adequada, per facilitar la lectura de tot el contingut.

Subscribe to the Updates!

Ir al contenido