Skip to content Skip to footer

Dones

Salut femenina: intervencions específiques per un benestar integral

La població diana a la qual es destina aquest programa, són les dones. Aquest no és un col·lectiu homogeni, les necessitats són diferents al llarg del cicle vital i suposen atencions específiques segons diversos factors, socials, psicològics, biològics i estils de vida. Aquests factors influencien la qualitat de vida de les dones i alhora com es viu la salut i els factors que la determinen.

Les dones són un col·lectiu especialment vulnerable en temes de salut, per raons biològiques, per raons culturals i per biaix de gènere, factors determinants en les conductes de salut i en els processos d’autocura. En aquest programa l’objectiu és dissenyar i implementar intervencions específiques, segons criteris científics, per a treballar amb dones i oferir espais d’intercanvi a dones que volen compartir inquietuds, pors i satisfaccions envers la seva salut i la seva autocura.

Intervencions i diàlegs per una vida plena

Cures i dones: promoció de la salut i l'autocura

En aquest programa l’objectiu és dissenyar i implementar intervencions específiques, segons criteris científics, per a treballar amb dones i oferir espais d’intercanvi a dones que volen compartir inquietuds, pors i satisfaccions envers la seva salut i la seva autocura. Els continguts de les accions parteixen des de la perspectiva de gènere, treballant indicadors, determinants i necessitats específiques de les dones envers la cura de la seva salut i la prevenció de malalties o disfuncions associades al gènere femení. Els temes que es treballen són l’afectivitat i la sexualitat, planificació familiar, menopausa, salut mental, autoestima, hàbits saludables, educació nutricional i vellesa. La metodologia de treball es basa en el desenvolupament de tallers dinàmics i participatius on es plantegen els temes d’interès i s’afavoreix el diàleg, partint de les seves vivències personals, els mites i les creences de les mateixes dones.

Aquesta és un programa sota demanda, cal demanar pressupost.

Vols fer-nos una consulta?

Deixa un missatge en el següent formulari

    Subscribe to the Updates!

    Ir al contenido