Skip to content Skip to footer

Infància i adolescència

Desenvolupament saludable durant la pubertat: enfocament educatiu i de salut

La pubertat és un moment important en el desenvolupament humà, tant físicament com emocionalment i psicològicament. La pubertat són un seguit de canvis hormonals que porten a la transformació progressiva del cos i la ment d’una nena o un nen a un adult/a. Aquesta construcció del cos adult i la percepció dels canvis físics, psíquics i socials es relacionen amb un desenvolupament de l’autoconcepte, l’autoestima i l’autopercepció, que determinen l’adopció de conductes més o menys saludables i actituds vers l’autocura i la valoració de la mateixa identitat.

D’acord amb les recomanacions de l’OMS i revisions de bibliografia específica, les intervencions de qualitat dirigides a reduir les pràctiques de risc han de complir uns criteris: estar basades en models teòrics de canvi de conducta d’eficàcia demostrada; proporcionar una educació positiva, utilitzar tècniques d’aprenentatge dinàmiques i partir de les necessitats dels mateixos infants i joves. Sobre la base de les característiques d’aquest col·lectiu i als criteris d’eficàcia, la nostra entitat desenvolupa diferents programes i tallers d’educació per a la salut específics per a infants i joves, i també per a les seves famílies, cuidadors o professionals que hi treballen.

Promoció del desenvolupament saludable durant la pubertat

L’objectiu general és promoure una millora de l’autoconeixement, la valoració i l’acceptació dels canvis que es produeixen durant la pubertat a través del treball en educació emocional i la promoció d’un desenvolupament sexual, reproductiu i relacional, adequat a les seves característiques i necessitats, amb perspectiva de gènere i coeducadora.

L’objectiu general és oferir oportunitats en educació per a la salut a professionals i a persones en situació d’especial vulnerabilitat per característiques d’edat, gènere o situació psicosocial.

Promoció de la salut sexual i reproductiva en col·lectius en situació de vulnerabilitat

La nostra entitat treballa des de l’any 2001 en la promoció i la prevenció de la salut sexual i reproductiva, en especial en la prevenció de les Infeccions de transmissió sexual, fent èmfasi en el VIH/Sida i treballant especialment amb la població de joves i altres col·lectius en situació de vulnerabilitat. L’experiència acumulada, l’expertesa dels professionals que hi participen i la formació contínua es tradueixen en programes d’intervencions basats en l’evidència científica i que tenen continuïtat en el temps i estan fermament consolidats.

El programa ‘Promoció de la salut sexual i reproductiva en col·lectius vulnerables’ té com a objectiu promoure la salut sexual i reproductiva des d’una perspectiva de drets sexuals i reproductius, des d’una perspectiva de gènere i coeducadora, treballant les violències així com l’autocura, l’autoestima i l’educació emocional, habilitats necessàries per empoderar la població diana, els infants i joves, en el foment de la protecció de la seva salut sexual i reproductiva.

Aquest programa està 100% subvencionada per la Generalitat de Catalunya, Departament de Salut, Foment de la Salut i l’Ajuntament de Barcelona.

Custom dimensions 1024x1024px (8)

Acompanyament a les adolescències

L’adolescència és un moment vital caracteritzat per la successió de canvis que afecten a tots els elements fonamentals del desenvolupament d’una persona, física, social i psicològica. Tot aquest procés de canvi i desenvolupament, condueix a descobrir noves formes de ser, per aconseguir més autonomia i per qüestionar-se tot. Els canvis en l’adolescència no es produeixen necessàriament en el sentit d’una ruptura i discontinuïtat amb el passat. 

La història evolutiva prèvia de cada adolescent, juntament amb les influències de continuïtat que manté amb la infància, les influències que apareguin en els nous contextos, etc., condicionaran una evolució més allunyada o més propera a la trajectòria evolutiva precedent. Malauradament, la difusió social i mediàtica que es dona a determinades problemàtiques que envolten la vida dels adolescents, incideixen en el fet que la part de la nostra societat, tal com afirma Funes sovint visqui de manera problemàtica els seus adolescents. La proposta del projecte és acompanyar en positiu el desenvolupament dels joves en l’etapa de l’adolescència. 

Acompanyar als joves en el procés de desenvolupament físic i emocional, facilitant una adaptació correcta als canvis, tant socials com personals, prevenint riscos per a la salut mental i emocional dels joves i promovent habilitats socials i de comunicació entre els joves i les famílies o referents.

 Apropar-se a l’adolescència no des del problema sinó des de l’oportunitat. Aquest programa consisteix en diferents sessions amb metodologies actives i participatives, que busquen promoure l’autoconeixement i la pràctica d’habilitats socials i de comunicació, així com el foment d’un estil de vida saludable. L’objectiu del programa és oferir un espai als adolescents per a expressar els canvis que estan experimentant i que inclouen diferents aspectes de la seva vida, des d’una perspectiva de gènere i basada en la coeducació. I així també, oferir a les famílies estratègies i propostes per a fer un acompanyament positiu en l’adolescència dels fills i filles.

Aquest programa està 100% subvencionada per l’Ajuntament de Barcelona.

Prevenció de violències

La prevenció primària de la violència és un escull de molta rellevància en l’educació per a la salut dels joves, tant per l’augment de casos com per la importància de prevenir o eliminar les seves conseqüències immediates. Aquesta problemàtica fa referència tant a la violència de gènere com la intrafamiliar, causant de diverses morts, així com el deteriorament social, físic i mental principalment de dones. 

En el cas dels joves, aquesta problemàtica és especialment rellevant, ja que les dones joves no estan absentes de rebre violència de gènere física i psicològica. En aquest sentit, com a moltes altres iniciatives de promoció i prevenció de la salut, es considera que quan abans s’abordi la problemàtica més possibilitat haurà d’evitar o reduir les conseqüències negatives. 

 

Tant la violència intrafamiliar com la violència de gènere, afecta en més alta probabilitat a les noies joves o dones, per tant, les intervencions tindran una especial sensibilitat en la diferència de gènere i en l’empoderament femení per a fer front a situacions de violència. 

A l’àmbit educatiu existeixen recursos socials per a la detecció i el tractament de situacions de violència en l’àmbit familiar, però molts joves i adolescents no expressen la necessitat d’aquests recursos perquè no identifiquen casos de violència al seu voltant, ni en les seves relacions personals ni en les seves relacions personals. Sovint, els joves manifesten dubtes en relació amb aquestes conductes i són els amics o l’entorn més proper de l’escola que detecta signes de violència i llavors desconeixen els protocols i serveis que tenen a la seva disposició.

El projecte consta en la realització d’un cicle de xerrades-tallers amb joves, adolescents, educadors i famílies de centres escolars de Catalunya, sobre prevenció de les violències, la gestió de conflictes, detecció de situacions de violències i promoció d’habilitats psicosocials per a fer front a aquestes situacions. En els tallers-xerrades, es vol crear un ambient dinàmic i d’empatia que faciliti l’expressió d’aquests dubtes i el seu acompanyament. 

La realització de tallers-xerrades grupals permet treballar la norma social envers les situacions de violències i afavorir una visió crítica i una actitud negativa vers les petites violències o les extralimitacions en les relacions personals, així com el foment del diàleg i dels models de relacions interfamiliars segures i positives. Les sessions es desenvolupen amb els joves, les famílies i/o el professorat en cada centre escolar, amb la idea de fomentar les habilitats personals i de grup per a detectar i fer front a situacions de violència.

Aquesta és un programa sota demanda, cal demanar pressupost.

Tallers d’educació per a la salut

L’Associació CEPS Salut contínua una línia de treball iniciada a principis de 1993, que es basa en la psicologia de la salut i en els àmbits de prevenció, promoció i educació per a la salut i s’especialitza en programes i projectes d’educació per a la salut, promoció per a la salut i prevenció de malalties. Les nostres activitats volen oferir oportunitats en educació i promoció de la salut a persones en situació d’especial vulnerabilitat per característiques d’edat, gènere o situació psicosocial. 

Es treballa des de la coeducació, promovent la igualtat entre gèneres, treballant l’educació integral, treballant els rols de gènere i els estereotips, generant una visió crítica i de conscienciació per a eliminar els elements nocius relacionats la salut en l’entorn social. 

El nostre objectiu és oferir intervencions destinades a promoure hàbits saludables, prevenint o reduint conductes de risc per a la salut, oferint coneixements, habilitats i recursos centrats en la capacitació personal i l’apoderament de les persones, per tal de reduir les desigualtats en salut, promoure un estil de vida saludable, treballant les habilitats socials i emocionals necessàries per a assolir un estat de benestar físic, mental i psicosocial especialment amb el col·lectiu de joves. 

Aquest objectiu es desenvolupa a través de tallers on es desenvolupen activitats adaptades a les característiques i necessitats de cada grup, per tal d’afavorir i promoure la participació dels beneficiaris i partir de les seves creences, mites i coneixements relacionats amb la salut i els estils de vida saludable. Els destinataris són infants, joves i les seves famílies. 

Aquest és un programa sota demanda. Cal demanar pressupost.

Educació afectiva sexual

Aquests tallers volen oferir un espai de reflexió envers els coneixements i mites que tenen infants i joves sobre el cos, els canvis puberals, la sexualitat, l’afectivitat, el sexe i les relacions interpersonals, des d’una perspectiva de gènere, coeducació i de prevenció de relacions abusives.

Estils de vida saludable

En aquests tallers es treballen actituds favorables envers els hàbits saludables, alimentació, la importància dels àpats, la importància de l’esmorzar i l’equilibri nutricional, sensibilització en temes de trastorns de conducta alimentària, així com la necessitat de fomentar hàbits esportius saludables i evitar el sedentarisme.

Educació emocional

Els continguts d’aquestes sessions són les habilitats emocionals, socials i cognitives implicades en el benestar emocional i en el desenvolupament de l’autoconcepte i de l’autoestima, així com les habilitats implicades en les relacions socials i la resolució de conflictes.

Salut i xarxes socials

L’objectiu és promoure actituds crítiques envers la influència de les xarxes socials en l’adquisició d’hàbits, analitzant estratègies de comunicació que pretenen influir en els hàbits relacionats amb la salut física i mental, fomentant el bon ús de les pantalles.

Prevenció de conductes de risc

En aquestes sessions es vol treballar actituds i creences relacionades amb la realització de conductes de risc i el consum de substàncies, treballant creences errònies envers el consum de substàncies, com el tabac i l’alcohol i practicant les habilitats socials davant la pressió de grup.

Parentalitat positiva

L’objectiu és orientar en educació, acompanyament i parentalitat positiva així com la prevenció de riscos dels seus fills i filles. La metodologia de treball és dinàmica i participativa, fomentant la implicació dels assistents per a poder treballar no només els coneixements, sinó les creences i les actituds vers els temes de salut.

Vols fer-nos una consulta?

Deixa un missatge en el següent formulari

    Subscribe to the Updates!

    Ir al contenido