Skip to content Skip to footer

Diversitat funcional

Els nostres projectes per a persones amb diversitat funcional

A CEPS Salut, des de l’any 2001 dissenyem i realitzem projectes de Prevenció i Promoció de la Salut pel col·lectiu de persones amb diversitat funcional, en especial amb persones amb discapacitat intel·lectual (DID) i/o Trastorn Generalitzat del Desenvolupament (TDG). L’entitat té una àmplia experiència treballant amb aquesta població diana i desenvolupa els programes adaptant-los a la realitat del col·lectiu, treballant amb les necessitats de les persones amb diversitat funcional, les famílies, els cuidadors i els professionals que hi treballen.

L’objectiu d’aquests programes és capacitar als professionals, tècnics d’atenció directa, cuidadors i famílies per tal de desenvolupar intervencions per a millorar la salut de les persones amb diversitat funcional i aconseguir millors en el seu benestar personal i en el seu entorn.

La metodologia de treball s’adapta a les dificultats cognitives, comunicatives i funcionals de les persones amb diversitat funcional, per afavorir l’adquisició dels continguts per part de les persones amb discapacitat intel·lectual lleu o moderada i/o amb trastorn generalitzat del desenvolupament.  L’eix principal dels programes és l’avaluació de les capacitats per concretar les possibilitats de les persones i donar suport en les dificultats, per tal de desenvolupar intervencions, buscar recursos o derivacions per tal d’aconseguir millorar la qualitat de vida de les persones participants.

Normalització i prevenció en la salut sexual i reproductiva

Promoció de la salut sexual i reproductiva en persones afectades de discapacitat intel·lectual (PDI)

L’interès d’aquest programa és facilitar eines de treball als professionals, cuidadors, i famílies per a gestionar el desenvolupament afectiu i sexual en persones amb dificultats cognitives i desenvolupar intervencions eficaces i eficients. 

Els propòsits del programa són la normalització de l’educació afectiva i sexual en aquest col·lectiu, la prevenció d’abusos sexuals, les infeccions de transmissió sexual, entre elles el VIH/SIDA, els embarassos no planificats i promoure una salut sexual i reproductiva.  

La formació s’imparteix als mediadors, professionals i cuidadors (psicòlegs, treballadors socials, psicopedagogs, mestres, monitors, educadors…)  en contacte habitual amb la població diana.

Aquest programa ha estat finançat pel Departament de Drets Socials i pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Aquesta formació és bonificable per als professionals.

Canviant entorns i conductes

Intervenció ecològica en trastorns de conductes que ens preocupen

El propòsit és formar als professionals en l’avaluació de conductes que ens preocupen (inadequades) i en el disseny d’intervencions ecològiques, per a modificar les conductes disruptives amb l’entorn i amb els cuidadors de les persones amb diversitat funcional. 

Aquest programa incorpora una formació específica per a psicòlegs i psicopedagogs en avaluació de capacitats, per tal de detectar les àrees cognitives més afectades i treballar aquelles àrees que permetin treballar en l’adquisició de continguts i el canvi conductual.

Aquesta formació és bonificable per als professionals.

Construint vincles positius

Habilitats socials per a la vida adulta

Aquest és un taller adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorns del desenvolupament. L’objectiu és promoure la substitució de conductes disfuncionals per altres conductes adaptatives, establir relacions adequades i vincles sans amb els altres, millorar l’autoestima i la seguretat personal i prevenir tota mena d’abusos.

En aquest cas, els destinataris són les persones amb diversitat funcional, amb les que es treballarà per a facilitar recursos personals per a madurar i desenvolupar-se en el seu dia a dia.  Els tallers es realitzen per grups d’edat, per adaptar els continguts a les necessitats maduratives.

Aquesta és una activitat sota demanda, cal demanar pressupost.

Vols fer-nos una consulta?

Deixa un missatge en el següent formulari

    Subscribe to the Updates!

    Ir al contenido