Skip to content Skip to footer

Poblacions migrants

Desigualtat social i de salut en poblacions migrants: intervencions de CEPS Salut

Arran del desconeixement del col·lectiu migrant dels recursos socials, de la salut, laborals i legals existents als municipis i l’exposició més gran d’aquests col·lectius a situacions de vulnerabilitat socials, com ara: l’aïllament social, manca de suport familiar, condicions laborals i d’habitatge precàries, percepcions diferents sobre la salut, dificultats d’establir una comunicació fluida sobre temes com la sexualitat i riscos associats, l’ús de mètodes anticonceptius i d’hàbits d’alimentació no saludables, més l’agreujament per la situació actual d’atur i pobresa fa que la població migrant pugui estar en situació de desigualtat social i de salut i és per això que des de CEPS Salut es desenvolupen diferents projectes a l’àmbit de la migració.

Taller Olga Migrasalut 2

Migrasalut

El programa ‘Migrasalut’ és un programa comunitari de prevenció de conductes de risc per a la salut prioritzant les relacionades amb la infecció del VIH/SIDA, altres ITS, les relacionades amb l’embaràs no desitjat, la tuberculosi, la nutrició i l’alimentació entre comunitats d’immigrants. El programa té un enfocament preventiu, d’acció comunitària i s’estructura en tres eixos principals: Intervencions en educació per a la salut adreçada a població diana, assessorament i formació adreçada a professionals i agents comunitaris de salut i sensibilització comunitària.

L’objectiu del programa és millorar l’autonomia, i qualitat de vida de les persones nouvingudes, prevenint les conductes de risc per a la salut, mitjançant accions comunitàries, intervencions directes i la formació de mediadors sociosanitaris com a agents de salut.

Aquest programa està 100% subvencionada per la Generalitat de Catalunya, Departament de Salut, Foment de la Salut i Departament d’Afers Socials.

Immigració i Diversitat Funcional

Immigració i Diversitat Funcional (IMDIF) és un projecte que té com a objectiu acompanyar a les famílies cuidadores de persones immigrants que tenen algun tipus de discapacitat cognitiva i/o orgànica, així com trastorns del comportament, especialment de l’espectre autista, sense avaluar. Aquestes persones no tenen en molts casos, acreditació de la seva discapacitat i en el marc d’aquest projecte s’avaluen les seves capacitats i s’orienta i acompanya en el procés d’accés als ajuts i recursos per tal de garantir una bona qualitat de vida a la persona afectada i als seus familiars o cuidadors. En aquest projecte, participen activament Agents de Salut Comunitària per a facilitar l’eficàcia de les intervencions i facilitar la comprensió i la comunicació entre les parts implicades.

Aquest projecte està finançat per Fundació La Caixa.

Agents de Salut Comunitària

L’entitat du a terme el Programa de Serveis d’Agents de Salut Comunitària pel Servei d’Epidemiologia de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, des de l’any 2001. El desenvolupament d’aquest programa ha fet adquirir a l’entitat i els seus professionals, experiència en la formació i la coordinació de projectes amb agents comunitaris de salut per a poblacions immigrants a la ciutat de Barcelona i diferents municipis del Barcelonès. Portem a terme aquesta estratègia d’intervenció, no només pels beneficis que produeix en els àmbits assistencials amb el personal sanitari (traducció-interpretació en llengües com àrab, urdú, xinès, bengalí, indi, wòlof, rus, romanes), sinó també amb els usuaris en relació amb els patrons culturals determinants dels processos de comunicació, a l’hora que millorem les actuacions en salut pública, tant en l’àmbit individual com comunitari que són necessàries dur a terme per a la prevenció i control de les MDO (Malalties de Declaració Obligatòria, a la ciutat de Barcelona. L’objectiu del programa és millorar la prevenció i el control de les malalties transmissibles de declaració obligatòria en els col·lectius d’immigrants de la ciutat de Barcelona.

Aquest programa està 100% subvencionada per l’Ajuntament de Barcelona, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Control de Malalties Infeccioses Emergents

El programa té com a objectiu millorar la prevenció i el control de les malalties infeccioses emergents (Sífilis, gonorrea, hepatitis B i C, VIH, Sida, coinfecció tuberculosi-VIH) entre la població immigrada del Barcelonès, mitjançant l’ús d’Agents comunitaris de Salut (ACS) ubicats al Servei d’epidemiologia de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). En aquest programa es desenvolupen accions de suport assistencial, informació sanitària, mediació intercultural, estratègies de sensibilització i enfortiment comunitària entre la població nouvinguda. Els ACS, es tracta d’un model proactiu que desenvolupa activitats dintre del sistema sanitari i amb la comunitat. Els destinataris del programa són totes les comunitats d’emigrants de la Barcelona província.

Aquest programa està 100% subvencionada per l’Ajuntament de Barcelona, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Control en Poblacions Migrades de la COVID 19 i la Tuberculosi

La situació provocada per la pandèmia en la salut publica, ha fet necessari realitzar intervencions adreçades de forma específica a col·lectius de persones nouvingudes en els seus espais lúdics, culturals, religiosos, associatius, als seus propis domicilis, a ONGs i associacions de i per a immigrants, a les seves activitats culturals, a les mesquites, esglésies i centres de culte religiós, i en horaris diferents dels temps d’activitat laboral, a les nits, els caps de setmana, els dies de festa.

L’efectivitat d’estratègies d’intervenció com la dels ACS en la prevenció i control de malalties de declaració obligatòria com la tuberculosi, l’hepatitis B i C, la malària i el VIH / sida entre altres i en tot allò relacionat amb la cerca activa d’informació sobre pacients migrants, traducció i interpretació assistencial i comunitària, explicació de diagnòstics mèdics, interpretació cultural de la malaltia i el procés de tractament, sessions educatives a les cases i les comunitats mateixes, visites domiciliaris i suport sociosanitari a les persones afectades. 

Aquest programa permet aportar aquesta experiència en la lluita contra la tuberculosi i la COVID-19. L’ACS, tot i presentar similituds amb el mediador intercultural, té característiques pròpies, tan pel que fa al seu perfil, formació i camp d’actuació, es tracta d’un model proactiu que desenvolupa activitats dintre del sistema sanitari, però també amb la comunitat i especialment amb els que no accedeixen als recursos de salut, fent de pont entre els programes d’adaptació del servei i els programes. Els destinataris són totes les comunitats d’immigrants de Catalunya.

Aquest programa està 100% subvencionada per l’Ajuntament de Barcelona, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Investigacions en Salut Pública

El coordinador de l’equip dels Agents Comunitaris de Salut (ACS) del Servei d’Epidemiologia de la ciutat de Barcelona, adscrit a l’Agència de Salut Pública de Barcelona, el Doctor en Salut Pública, Jesús Edison Ospina Valencia, ha participat durant molts anys en diferents investigacions com a investigador. Les investigacions ens ajuden a fer un treball amb rigor, es tracta de fer una radiografia de la realitat contrastada. Les investigacions portades a terme han ajudat a entendre la realitat, més enllà d’hipòtesis establertes, amb l’ajut del mètode científic, es tracta d’intervenir en la realitat de forma assertiva amb una intervenció comunitària.

pexels-dorota-semla-8944064

Les investigacions en les quals ha participat en els últims anys són:

Conocimientos sobre SIDA en comunidades inmigrantes latinoamericanas. Programa de Salud Comunitaria de la Unitat de Malalties Tropicals i Importades de la D.A.P. de Ciutat Vella. Barcelona 1999.

Patrones de Comportamiento Sexual en jóvenes inmigrantes latinoamericanos. Secretaría de Juventud de la Generalitat de Cataluña y Proyecto Emetis (Expresión y Mestizaje) del programa de Salud Comunitaria de la D.A.P. de Ciutat Vella. 2000-2001.

Redes de Comunicación en jóvenes inmigrantes latinoamericanos. Fundación FIPSE, Proyecto Emetis (expresión y Mestizaje) del programa de salud Comunitaria de la D.A.P. de Ciutat Vella y ACSAR (Asociación catalana de Ayuda al refugiado).

Transmisión de la tuberculosis en una gran ciudad: La influencia de los nuevos inmigrantes. Instituto de Salud Carlos III Madrid y Agencia de Salud Pública de Barcelona. 2003-2006.

Tuberculosis: ¿Una enfermedad Importada? (2005-2007). Instituto de Salud Carlos III Madrid, Marató TV3 y Agencia de Salud Pública de Barcelona.

Estudio sobre la efectividad de los Agentes Comunitarios de Salud en el control de la tuberculosis en Barcelona. 2000-2005.

Of a negative employee experience and outcome and point of view of the Spanish NTP. Octubre de 2013.

Screening for Viral Hepatitis among Immigrants in Barcelona: Comparison of two recruitment strategies. A Pilot Study of the HEPscreen Project. Rotterdam, European Union. 2013-2014-2015.

Cribado de hepatitis víricas en población inmigrante en la ciudad de Barcelona: comparación de dos estrategias. Barcelona. 2015.

Innovaciones en el Estudio de Contactos de Tuberculosis en una ciudad con elevada inmigración. Barcelona. 2016.

Prevalencia y factores asociados a la falta de recursos para adquirir alimentos en los pacientes VIH positivos inmigrantes residentes en España: resultados del proyecto aMASE. España. Septiembre de 2016.

Barreras de acceso al sistema sanitario en España: resultados del estudio europeo aMASE. España. Noviembre de 2016.

Estudio sociodemográfico y de problemas de salud de la población atendida en el centro de salud Ciudad Vieja (Montevideo-Uruguay), con énfasis en la población inmigrante. Junio-julio 2016.

¿Los inmigrantes adquieren VIH antes o después de migrar a España? Resultados del estudio europeo aMASE. España. Marzo 2017.

Community health workers improve contact tracing among immigrants with tuberculosis in Barcelona. BMC Public Health. 2012 12:158.

Restricting acces to health care to immigrants in Barcelona: a mixed-methods study with immigrants who have experienced and infectious disease. International Journal of Health Services. 2016. Vol. 46(2) 241-261.

2016. Epidemiology of Tuberculosis in immigrants in a Large City with Large-Scale Immigration (1991-2013). PLoS ONE 11(10): e0164736. Doi: 10. 1371/journal. Pone.0164736.

2016. Prevalencia y factores asociados a la falta de recursos para adquirir alimentos en los pacientes VIH positivos inmigrantes residentes en España: resultados del proyecto aMASE.

2016. Barreras de acceso al sistema sanitario en España: resultados del estudio europeo aMASE. Centro Nacional de Epidemiología del Instituto Carlos III.

2017. ¿Los inmigrantes adquieren VIH antes o después de migrar a España? Resultados del estudio europeo aMASE. Seisida.

Vols fer-nos una consulta?

Deixa un missatge en el següent formulari

    Subscribe to the Updates!

    Ir al contenido